Friedova 1464, Pelhřimov

Výuka a výcvik

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • Věk nutný pro absolvování závěrečné zkoušky je minimálně 18 let
 • Platná lékařská prohlídka
 • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • Nesmíte mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

Skupina B

Osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Můžete k nim připojit přípojné vozidlo (přívěs): o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg.

Díky získání řidičského průkazu na sk.B se automaticky získává i povolení na vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou (skútry).

Vhodná doba trvání kurzu je 1-3 měsíce před zkouškou, v případě zájmu lze začít i s větším časovým odstupem od závěrečné zkoušky.

Naši studenti mají neomezený počet hodin teoretické výuky v ceně kurzu.

Teorie:

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
car

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění:

 • Zdokonalení Vašich řidičských schopností
 • Jízdy ve městě
 • Jízdy za snížené viditelnosti
 • Jízdy v nočním provozu
 • Celkově doporučujeme pro i ty, kteří dlouho neřídili, nevěří si nebo mají strach z provozu, a chtěli by znovu si být jistí při řízení auta.
car

Skupina A2, A (nyní se nevyučuje)

car

  Skupina A2:

 • Po získání skupiny A2 smíte řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu ke hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Také můžete řídit vozidla spadající do kategorie A1.

 • Kurz A2 obsahuje:

  • 13 hodin jízd žák + učitel - jeden motocykl
  • 2 hodiny jízd žák + učitel - dva motocykly
  • 3 hodiny jízd na cvičné ploše - slalom, výhybné manévry atd.
  • 1 hodina závěrečné zkoušky.

  Rozšíření z A1 na A2:

 • Řidičské oprávnění skupiny A Vám umožní řídit všechny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho. Dále potom tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti do 400 kg v nenaloženém stavu. Samozřejmě také všechna vozidla zařazená do skupin A1 a A2.

 • Kurz Rozšíření z A1 na A2 obsahuje:

  • 3 hodiny jízd žák + učitel - jeden motocykl
  • 3 hodiny jízd žák + učitel - dva motocykly
  • 3 hodiny jízd na cvičné ploše - slalom, výhybné manévry
  • 1 hodina závěrečné zkoušky.